Musikverket fördelar ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt som ska stärka det fria musiklivet och ge musikupplevelser av högsta kvalitet för hela Sverige. Projekten ska syfta till fördjupad konstnärlig utveckling och till att skapa relationer nationellt och internationellt.

Aktörer inom det fria musiklivet, organisationer, institutioner och myndigheter kan söka projektstöd.

Läs mer om hur en ansökan går till

Höstens ansökningsomgång är öppen 08.00 20 augusti-10 september 23.59 Tänk på att ansöka i god tid, då support inte kan garanteras efter klockan 12.00 sista ansökningsdagen.


Just nu finns det ingen aktiv ansökningsomgång.