Musikverket fördelar ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt som ska stärka det fria musiklivet och ge musikupplevelser av högsta kvalitet för hela Sverige. Projekten ska syfta till fördjupad konstnärlig utveckling och till att skapa relationer nationellt och internationellt.

Aktörer inom det fria musiklivet, organisationer, institutioner och myndigheter kan söka projektstöd.

Läs mer om hur en ansökan går till

Pågående ansökningsomgång: 08:00 4 september – 13:00 25 september 2017


Välj typ av projekt för vilket du vill söka stöd

Klicka på ansöksknappen om du vill påbörja en ansökan eller fortsätta med en redan påbörjad ansökan.

Jämställdhetsutveckling för musikfestivaler